Polish (Poland)
O nas


"ZM KOLNO" Spółka Akcyjna


18-500 Kolno ul. Wojska Polskiego 56

Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000336121

NIP 291-020-93-18

kapitał zakładowy: 100 000,00 zł