Polish (Poland)
ISO - System zarządzania

 

Dumą Bison-Bial jest fakt, iż od wielu lat logo Bisona odbierane jest jako symbol jakości, czego potwierdzeniem jest certyfikat ISO 9001:2001.


Czym jest  norma ISO 9000 i dlaczego jest ona taka ważna?

 

Wraz z globalizacją i wzrostem handlu zagranicznego zrodziła się potrzeba stworzenia normy akceptowalnej na całym świecie. Wynikiem tego było opracowanie  przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną  (ISO) w 1987 roku rodziny norm ISO 9000 standaryzujących zrządzanie jakością.

 

ISO 9001 obejmuje ogólne standardy zarządzania jakością oparte na 8 zasadach: zorientowanie na klienta, przywództwo, zaangażowanie ludzi, podejście procesowe, systemowe podejście do zarządzania,  ciągłe doskonalenie, rzeczowe podejście do podejmowania decyzji, wzajemne korzyści w stosunkach z dostawcami. Utrzymanie certyfikatu ISO 9001 wymusza na firmie przeprowadzanie corocznych audytów  wewnętrznych oraz audytów zewnętrznych co dwa lata. Do dnia dzisiejszego większość państw europejskich oficjalnie przyjęło normy ISO 9000.